Doredoris

Lampan på plats



Äntligen har den här lampan kommit på plats! Numera röd och fin!
Griffeltavla från Brio
Hittade en fin gammal griffeltavla från Brio.
Klocka, kulram, alfabetet och allt för endast 20 kr.